Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Awaria telefonów usunięta

Informujemy, że awaria sieci telefonicznej została usunięta. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Od 17.05.2017 r. IV nabór wniosków na staż dla bezrobotnych do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza IV nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER

Od 15.05.2017 r. II nabór wniosków na staż dla bezrobotnych powyżej 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” Działanie 7.2 RPO WP

Od 05.04.2017 r. nabór wniosków na staż ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wyświetlanie 1 - 4 z 10 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne - Rejestracja Usługi elektroniczne - Dodaj ofertę pracy... Usługi elektroniczne - Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu Usługi elektroniczne - Oświadczenie o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi Usługi elektroniczne - Wnioski dotyczące rejestrów RIS, KRAZ, RPA EURES Usługi elektroniczne - Inne pismo do Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy...

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola,
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny Pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu
tel. 643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dorota Kupiec
  pokój nr 19, tel. 15 643-37-79
  nadzorująca prace n/w Działów:
  1. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
   pokój nr 30, tel. 15 643-38-04
  2. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta- Krystyna Pituch
   pokój nr 22, tel. 15 643-37-82
 2. Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń - Bożena Portka
  pokój nr 12, tel. 15 643-37-72
 3. Kierownik Referatu Rejestracji i Informacji - Katarzyna Lipka
  pokój nr 4, tel. 15 643-37-57
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15 643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15 643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę