Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Nabór uczestników na staż do projektu pn. „Aktywni 30+” Działanie 7.1 RPO WP 2014-2020

W dniach 7-14 grudnia 2018 r. PUP przyjmuje zgłoszenia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Aktywni 30+”

Nabór uczestników na prace interwencyjne do projektu pn. „Aktywni 30+” Działanie 7.1 RPO WP 2014-2020

W dniach 7-14 grudnia 2018 r. PUP przyjmuje zgłoszenia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Aktywni 30+”.

Aktualnie realizowane programy

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu PO WER (III)

Z dniem 30.11.2018 r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn. „Aktywni 30+" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych...

  Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu...

Aktualizacja 14.08.2018 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2...

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę