Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Aktualne zasady obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli
 
W związku z utrzymującym się w kraju zagrożeniem epidemicznym, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, zalecane jest załatwianie spraw w Urzędzie telefonicznie oraz za pośrednictwem środków elektronicznych (poczta elektroniczna, formularze elektroniczne na portalu praca.gov.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP).

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się z uwzględnieniem następujących zasad:
 • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy (osobista) odbywa się w ustalonych wcześniej terminach - na wizytę należy umawiać się pod numerem telefonu 15 643 37 53 lub osobiście w Urzędzie (stanowisko 1 - INFORMACJA - Hala obsługi).
Zachęcamy do składania wniosków o rejestrację w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Pełna informacja na temat dostępnych form rejestracji.
 • Osoby bezrobotne i poszukujące pracy utrzymują kontakt z Urzędem drogą telefoniczną, mailową, sms. Osobiste stawiennictwo jest obowiązkowe na wezwanie Urzędu (telefoniczne, pisemne lub mailowe) w celu skierowania na ofertę pracy, potwierdzenia gotowości do pracy lub w innym celu wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia (…).
 • W przypadku konieczności osobistego kontaktu z Urzędem prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty. Numery telefonów do pracowników merytorycznych znajdują się na stronie internetowej Urzędu – Wykaz.
Baner dla kampanii EURES dla młodych
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu
Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia innych instytucji

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Dorota Krasoń
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę