Wykaz telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Wykaz telefonów

 

osoba

stanowisko /
realizowane zadania

nr telefonu

piętro/korytarz/nr pokoju

DYREKTOR URZĘDU   

Zofia Zielińska-Nędzyńska

Dyrektor Urzędu

15-643-37-80

 I/B/35

ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU

Mirosława Burkowska

Z-ca Dyrektora Urzędu

 15-643-37-80

 I/B/37

SEKRETARIAT
  Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 15-643-37-80
fax. 15-643-37-87
 I/B/36
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Dział Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta
Dorota Kupiec Koperta Kierownik Działu 15-643-38-05 I/C/31
Olga Krasoń Koperta Z-ca Kierownika Działu 15-643-37-92 Parter/1
Doradcy klienta – obsługa pracodawców
Agnieszka Lasińska Koperta pośrednictwo pracy 15-643-37-50
15-643-37-51
15-643-37-91
Parter/1
 
Renata Iskra  Koperta
 
Paweł Zięba Koperta zatrudnianie cudzoziemców 15-643-37-52 Parter/2
 
Doradcy klienta - obsługa bezrobotnych (nazwiska wg liter)
Gabriela Haliniak koperta  I O P U 15-643-37-59 Parter/5
Magdalena Partyka Koperta  Ko-Ky
 i obsługa poszukujących pracy
15-643-37-54
Renata Sarnowska koperta  D K-Kn R 15-643-37-60
Elżbieta Grzybowska Koperta  C Ć Ł S-Sr 15-643-37-83 I/B/24
Agnieszka Kuryś Koperta  E F H St-Sz Ś 15-643-37-84
Agnieszka Borysowicz Koperta  
Magdalena Strózik Koperta  B Z 15-643-38-06 I/C/32
Damian Karcz Koperta  A G J T
Barbara Budziło Koperta   N W Ź Ż 15-643-38-07 I/C/33
Katarzyna Jędrusińska Koperta  L M
Beata Maciąg Koperta doradcy zawodowi 15-643-37-73 Dmowskiego 11E
Monika Motyka
 
Dział Programów Rynku Pracy
Zuzanna Przydatek Koperta Kierownik Działu 15-643-37-72 I/A/12
Halina Malinowska Koperta - prace interwencyjne
- roboty publiczne
- prace społecznie użyteczne
- bon zatrudnieniowy
- dofinansowanie zatrudnienia
   bezrobotnych powyżej 50 roku życia
- dofinansowanie zatrudnienia
   bezrobotnych poniżej 30 roku
   życia
15-643-37-77
15-643-37-97
I/A/17
Krystyna Pituch Koperta
 
Justyna SychtaKoperta - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- bony na zasiedlenie
- refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia  stanowiska pracy
15-643-37-78
15-643-37-98
I/A/18
Marzena Tworek koperta
Iwona Smycz Koperta
TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Marzena Tworek koperta Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd) 15-643-37-78 I/A/18
Justyna SychtaKoperta Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiory będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc) 15-643-37-88 I/B/24
Halina Malinowska Koperta Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb) 15-643-37-77 I/A/17
Halina Malinowska Koperta Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego lub wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze) 15-643-37-77 I/A/17
Referat Rozwoju Zawodowego
Katarzyna Nowak Koperta - staże, bon stażowy 15-643-37-89
15-643-37-99
15-643-37-66
 
Parter/6

Parter/Hala obsługi
/Stanowisko 3
 
 
Katarzyna Główka Koperta - szkolenia
- bony szkoleniowe
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
- studia podyplomowe
- przygotowanie zawodowe  
  dorosłych
15-643-37-93 I/A/13
Renata Majer Koperta
Renata Fila Koperta stanowisko ds. projektów 15-643-37-82 I/B/22
Justyna Bieniek Koperta
DZIAŁ EWIDENCJI I REJESTRACJI
Bożena Portka Koperta Kierownik Działu 15-643-38-04 I/C/30
Katarzyna Lipka Koperta Z-ca Kierownik Działu 15-643-37-57 Parter/4
Irena Kołcz Stanowiska ds. ewidencji
i świadczeń
15-643-38-01 I/C/29
Małgorzata Kutyła 15-643-38-03
Elżbieta Majka 15-643-38-02
Anna Wielgosz 15-643-38-03
Magdalena Gołąb 15-643-38-00 I/C/28
Karolina Wermińska
Jacek Gorczyca > obsługa bezrobotnych:
- zmiany danych identyfikacyjnych
- aktualizacja danych ewidencyjnych
- wydawanie zaświadczeń
15-643-37-65 Parter /
Hala obsługi /
Stanowisko 4
Alicja Jonasz
Anna Kamińska
Agnieszka Kotlarz
Edyta Mach
Anna Szewc
Informacja / Rejestracja 15-643-37-53
15-643-37-55
15-643-37-56
Parter/
Hala obsługi/
Stanowiska
1, 2, 11, 12, 13, 14
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Ewa Maślach Koperta Kierownik Działu 15-643-37-70 I/A/11
Małgorzata Wołoszyn Koperta Stanowisko ds. kadr 15-643-37-81 I/B/21
Krzysztof Morąg Koperta Stanowisko ds. administracyjnych
Grzegorz Bednarowicz Koperta Stanowiska ds. obsługi informatycznej 15-643-37-86 I/B/26
Anna Marchut Koperta 15-643-37-85
Paweł Sieczkoś Koperta Stanowisko ds. administracyjnych
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Małgorzata Lach Koperta Kierownik Działu 15-643-37-76 I/A/16
Jolanta Iwan Koperta Stanowisko ds. finansowo-księgowych 15-643-37-74 I/A/14
Marta Zielińska Koperta
Dorota Krasoń Koperta 15-643-37-94
 
Marta Wosk Koperta Stanowisko ds. księgowości budżetowej 15-643-37-75 I/A/15
Dorota Rymarz Koperta

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę