Wykaz telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Wykaz telefonów

 

osoba

stanowisko /
realizowane zadania

nr telefonu

piętro/korytarz/nr pokoju

DYREKTOR URZĘDU   

Zuzanna Przydatek

Dyrektor Urzędu

15-643-37-80

 I/B/35

ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU

Mirosława Burkowska

Z-ca Dyrektora Urzędu

 15-643-37-80

 I/B/37

SEKRETARIAT
Marta Walicha Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 15-643-37-80
fax. 15-643-37-87
 I/B/36
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Dział Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta
Dorota Kupiec Koperta Kierownik Działu 15-643-38-06 I/C/32
Doradcy klienta – obsługa pracodawców
Agnieszka Lasińska Koperta pośrednictwo pracy 15-643-37-50 Parter/1
Renata Iskra  Koperta 15-643-37-91
Paweł Zięba Koperta zatrudnianie cudzoziemców 15-643-37-51 Parter/1
Doradcy klienta - obsługa bezrobotnych (nazwiska wg liter)
Elżbieta Grzybowska Koperta  A E S Ś 15-643-37-52 Parter/2
Ewelina Janiec Koperta  H I N V W Y Z Ź Ż 15-643-37-58
Gabriela Haliniak koperta  O P T U 15-643-37-59 Parter/5
Magdalena Partyka Koperta  C Ć D R
 i obsługa poszukujących pracy
15-643-37-54
Renata Sarnowska koperta  K 15-643-37-60
Katarzyna Jędrusińska Koperta  J L Ł M 15-643-38-07 I/C/33
Damian Karcz Koperta  B F G 15-643-38-03
Barbara Budziło Koperta doradca zawodowy 15-643-37-79 I/B/19
Jadwiga Koszałka Koperta doradcy zawodowi 15-643-37-81 I/B/21
Monika Motyka Koperta 15-643-38-01
Beata Maciąg Koperta doradca zawodowy 15-643-37-82 I/B/22
Dział Programów Rynku Pracy
Ewa Maślach Koperta Kierownik Działu 15-643-37-72 I/A/12
Halina Malinowska Koperta
 • prace interwencyjne
 • roboty publiczne
 • prace społecznie użyteczne
 • bon zatrudnieniowy
 • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych powyżej 50 roku życia
15-643-37-74 I/A/14
Krystyna Pituch Koperta 15-643-37-94
Justyna SychtaKoperta
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • bony na zasiedlenie
 • refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia  stanowiska pracy
15-643-37-83 I/B/24
Marzena Tworek koperta
Iwona Smycz Koperta 15-643-37-84
Agnieszka Borysowicz-Zięba Koperta
 • staże
 • bon stażowy
15-643-37-89
15-643-37-99
15-643-37-66
 
Parter/6

Parter/Hala obsługi
/Stanowisko 3
Olga Krasoń Koperta
Katarzyna Główka Koperta
 • szkolenia
 • bony szkoleniowe
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • studia podyplomowe
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
15-643-37-73 I/A/13
Renata Majer Koperta 15-643-37-93
Justyna Bieniek Koperta Stanowisko ds. projektów 15-643-38-00 I/C/28
Renata Fila Koperta 15-643-38-02
DZIAŁ EWIDENCJI I REJESTRACJI
Bożena Portka Koperta Kierownik Działu 15-643-37-70 I/A/11
Katarzyna Lipka Koperta Z-ca Kierownika Działu 15-643-37-57 Parter/4
Irena Kołcz Stanowiska ds. ewidencji i świadczeń 15-643-37-88 I/A/18
Elżbieta Majka 15-643-37-98
Anna Wielgosz
Magdalena Gołąb 15-643-37-78
Karolina Wermińska
Jacek Gorczyca  obsługa bezrobotnych:
 • zmiany danych identyfikacyjnych
 • aktualizacja danych ewidencyjnych
 • wydawanie zaświadczeń
15-643-37-65 Parter /
Hala obsługi /
Stanowisko 2
Iwona Kołodziej
Agnieszka Kotlarz
Edyta Mach
Katarzyna Nowak
Anna Szewc
Informacja / Rejestracja 15-643-37-53
15-643-37-55
15-643-37-56
Parter/
Hala obsługi/
Stanowiska
1, 2, 11, 12, 13, 14
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Krzysztof Morąg
Koperta
Kierownik Działu 15-643-38-05 I/C/31
Małgorzata Wołoszyn Koperta Stanowisko ds. kadr 15-643-38-04 I/C/30
Grzegorz Bednarowicz Koperta Stanowiska ds. obsługi informatycznej 15-643-37-86 I/B/26
Anna Marchut Koperta 15-643-37-85
Paweł Sieczkoś Koperta Stanowisko ds. administracyjnych
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Dorota Krasoń Koperta Kierownik Działu 15-643-37-76 I/A/16
Jolanta Iwan Koperta Stanowisko ds. finansowo-księgowych 15-643-37-77 I/A/17
Marta Zielińska Koperta 15-643-37-97
Marta Wosk Koperta Stanowisko ds. księgowości budżetowej 15-643-37-75 I/A/15
Dorota Rymarz Koperta

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę