Korespondencja z Urzędem - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencję elektroniczną można kierować do Urzędu również za pośrednictwem:
  • portalu praca.gov.pl - usługa "Inne pismo do urzędu"
  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej na portalu ePUAP
    (adres skrytki: /PUP_Stalowa_Wola/SkrytkaESP) - formularz "Ogólne pismo do urzędu"
baner EPUAP
  • (konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika danego portalu oraz podpisanie pisma bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę