Usługi elektroniczne - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nie stój w kolejce - załatw sprawę przez internet

Nagłówek

Usługi elektroniczne

rejestracja rejestracja / zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy   Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy   Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania
               
Zgłoszenie podjęcia pracy zgłoszenie podjęcia pracy   podjęcie pracy 1 zgłoszenie
rozpoczęcia / wznowienia działalności gospodarczej
  Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej  wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego
               
Wniosek o wydanie zaświadczenia wniosek o wydanie zaświadczenia   Przelew świadczenia na konto przelew świadczenia na konto   Pismo do urzędu pismo do urzędu
               
Wyjazd zgłoszenie wyjazdu / braku gotowości do podjęcia zatrudnienia   Wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego      
               
Zgłoszenie oferty pracy zgłoszenie oferty pracy   Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zatrudnianie cudzoziemców      
               
Wnioski (poza zgłoszeniem do rejestracji) mogą być złożone wyłącznie przez osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

Profil zaufany można założyć przez internet na stronie pz.gov.pl i potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym. Na terenie powiatu stalowowolskiego punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w Inspektoracie ZUS w Stalowej Woli, w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli, Urzędzie Miasta w Stalowej Woli i Punkcie Obsługi POW NFZ w Stalowej Woli.

Profil zaufany można również założyć i potwierdzić w pełni online za pośrednictwem bankowości elektronicznej (PKO BP, ING BŚ, Millennium, Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., mBank, Alior Bank S.A., T-Mobile Usługi Bankowe) lub poprzez platformę Envelo.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę