Usługi elektroniczne - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nie stój w kolejce - załatw sprawę przez internet

Nagłówek

Usługi elektroniczne

rejestracja rejestracja / zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy   Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy   Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania
               
Zgłoszenie podjęcia pracy zgłoszenie podjęcia pracy   podjęcie pracy 1 zgłoszenie
rozpoczęcia / wznowienia działalności gospodarczej
  Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej  wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego
               
Wniosek o wydanie zaświadczenia wniosek o wydanie zaświadczenia   Przelew świadczenia na konto przelew świadczenia na konto   Pismo do urzędu pismo do urzędu
               
Wyjazd zgłoszenie wyjazdu / braku gotowości do podjęcia zatrudnienia   Wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego   Rezygnacja osoby poszukującej pracy z pomocy określonej w ustawie rezygnacja osoby poszukującej pracy z pomocy określonej w ustawie
               
Zgłoszenie oferty pracy zgłoszenie oferty pracy   Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zatrudnianie cudzoziemców   Powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy
               
Wnioski (poza zgłoszeniem do rejestracji) mogą być złożone wyłącznie przez osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

Profil zaufany można założyć przez internet na stronie pz.gov.pl i potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym. Na terenie powiatu stalowowolskiego punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w Inspektoracie ZUS w Stalowej Woli, w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli, Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, Punkcie Obsługi POW NFZ w Stalowej Woli, Stalowowolskim Biurze Powiatoym ARiMR i Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem.

Profil zaufany można również założyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, za pomocą np. internetowego konta bankowego (PKO BP, ING BŚ, Millennium, Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., mBank, Alior Bank S.A., BOŚ Bank, Getin Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., BNP Paribas, Banki Spółdzielcze / Grupa BPS), konta w systemie Envelo Poczty Polskiej, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę