Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Program Rodzina 500 plus - nowy okres świadczeniowy

MRPiPS informuje, że już od 1 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Staże ze środków FP z rezerwy MRPiPS - trwa nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli aktualnie prowadzi nabór wniosków na staż w ramach pięciu programów finansowanych ze środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS.

Od 19.07.2017 r. III nabór wniosków na staż dla bezrobotnych powyżej 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza III nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” Działanie 7.2 RPO WP

Od 18.07.2017 r. nabór wniosków w trybie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

PUP w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia (…) skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 12.06.2017 r. nabór wniosków na staż z FP - rezerwa MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 17.05.2017 r. IV nabór wniosków na staż dla bezrobotnych do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza IV nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER

Od 05.04.2017 r. nabór wniosków na staż ze środków Funduszu Pracy - rezerwa MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli otrzymał środki PFRON w wysokości 541 tys. zł na realizację w 2017 roku działań mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Usługi i instrumenty rynku pracy planowane w 2017 r.

Informacja na temat usług i instrumentów rynku pracy planowanych do realizacji w 2017 r. oraz zasady naborów wniosków na poszczególne formy wsparcia.

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę