Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach RPO na lata 2014-2020

Od 12.06.2017 r. nabór wniosków na staż z FP - rezerwa MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 17.05.2017 r. IV nabór wniosków na staż dla bezrobotnych do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza IV nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER

Od 05.04.2017 r. nabór wniosków na staż ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli otrzymał środki PFRON w wysokości 541 tys. zł na realizację w 2017 roku działań mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Usługi i instrumenty rynku pracy planowane w 2017 r.

Informacja na temat usług i instrumentów rynku pracy planowanych do realizacji w 2017 r. oraz zasady naborów wniosków na poszczególne formy wsparcia.

Rejestracja przez Internet

Zgłoszenie do rejestracji lub pełna rejestracja elektroniczna - skorzystanie z tej usługi pozwala zaoszczędzić czas na oczekiwanie w kolejce do rejestracji.

"Gwarancje dla młodzieży"

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa programu „Gwarancje dla młodzieży”

Wsparcie w starcie

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. realizuje projekt Wsparcie w starcie na terenie województwa podkarpackiego

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Pożyczki na podjecie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę