Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

Od dnia 12.12.2017 r. do dnia 18.12.2017 r. prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Aktualne nabory wniosków na realizację programów rynku pracy

Od dnia 28.11.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków dotyczących jedynie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy oraz bon na zasiedlenie.

Badanie "Potencjał kadrowy rynku pracy w powiecie stalowowolskim" - informacja dla respondentów

W październiku i listopadzie br., na zlecenie tutejszego Urzędu, Pracownia HUMLARD przeprowadzi badanie wśród osób bezrobotnych, pracujących i biernych zawodowo.

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

Nowa usługa - wysyłanie powiadomień do osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje o uruchomieniu nowej usługi skierowanej do osób bezrobotnych - wysyłanie powiadomień o określonych zdarzeniach za pomocą SMS oraz poczty elektronicznej....

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Usługi i instrumenty rynku pracy planowane w 2017 r.

Informacja na temat usług i instrumentów rynku pracy planowanych do realizacji w 2017 r. oraz zasady naborów wniosków na poszczególne formy wsparcia.

Rejestracja przez Internet

Zgłoszenie do rejestracji lub pełna rejestracja elektroniczna - skorzystanie z tej usługi pozwala zaoszczędzić czas na oczekiwanie w kolejce do rejestracji.

"Gwarancje dla młodzieży"

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa programu „Gwarancje dla młodzieży”

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę