Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1. Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 25.04.2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1. Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 23.04.2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1. Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Targi Pracy już za nami!

19 kwietnia 2018r. się odbyły się Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli.

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 r.ż.

Z dniem 13.04.2018 r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)" PO WER Poddziałanie 1.1.2

Nabór wniosków w ramach programu regionalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie programu regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych pomiędzy 30 a 50 rokiem życia

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli otrzymał środki PFRON w wysokości 542 tys. zł na realizację w 2018 roku działań mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Zakończenie naboru wniosków RPO (IV)

Nabór wniosków na realizację zadań w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" RPO WP na lata 2014-2020 zostaje zakończony z dniem 28.03.2018r.

Informacja dotycząca naboru wniosków z KFS

W ramach prowadzonego w dniach 01-15.02.2018 r. naboru wniosków o przyznanie środków KFS do tut. Urzędu wpłynęło 55 wniosków, na łączną kwotę 765,4 tys. zł.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej PO WER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli od dnia 05.02.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” realizowanego w ramach PO WER

Nabór wniosków w ramach projektu RPO (IV)

Nabór wniosków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę