Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 09 lipca 2018 r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Szkolenia grupowe przewidziane do realizacji w 2018 roku

Plan szkoleń grupowych jest zamieszczony na naszej stronie internetowej http:// stalowawola.praca.gov.pl/plan-szkolen-2018 . Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta. Załączniki ...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 12.06.2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zwrot kosztów przejazdu

Od 1 czerwca 2018r. osoby odbywające staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych lub kierowane na te formy wsparcia mogą się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu.

Klauzula informacyjna dla osób, które otrzymują z PUP powiadomienia i wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych lub/i pocztą tradycyjną

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie z rezerw MRPiPS

  Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach  dodatkowych środków z rezerw Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie dla n/w grup bezrobotnych: osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, osób długotrwale bezrobotnych, osób długotrwale...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Nabór wniosków o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Wyświetlanie 1 - 10 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę