Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 29 r ż. RPO WP na lata 2014-2020

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020

II nabór uzupełniający uczestników do projektu pn. „Aktywni 30+” Działanie 7.1 RPO WP 2014-2020- staże.

16-22 lipca 2019 r. PUP przyjmuje zgłoszenia bezrobotnych mężczyzn pow. 29 rż. zainteresowanych udziałem w projekcie.

Zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100%) od 01.06.2019 r. wynosi 861,40 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 676,40 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

KONIEC PROFILOWANIA POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Od dnia 14 czerwca 2019 roku przestają obowiązywać przepisy dotyczące profilowania pomocy dla bezrobotnego.

Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób powyżej 29 r.ż. Działanie 7.2 RPO WP 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)" realizowanego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli otrzymał środki PFRON w wysokości 540 tys. zł na realizację w 2019 roku niżej wymienionych działań mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Dodatkowe środki FP na aktywizację zawodową bezrobotnych

PUP pozyskał dodatkowe środki FP z rezerwy MRPiPS na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych

BON NA ZASIEDLENIE 2019 - wsparcie finansowane ze środków PO WER

Wsparcie dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. planujących podjęcie pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

BON SZKOLENIOWY 2019 - wsparcie finansowane ze środków PO WER

Wsparcie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Bon na zasiedlenie - Nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę