Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli na Facebooku

Zapraszamy do polubienia i śledzenia naszego profilu: https://www.facebook.com/PUPwStalowejWoli

Zakończenie III naboru wniosków na staż w ramach RPO (IV)

Zakończenie III naboru wniosków na staż w ramach RPO (IV)

Szkolenia indywidualne

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń indywidualnych.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 3 września 2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Informacja dot. aktualnie realizowanych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania limitów środków przeznaczonych na dany cel.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowany z PFRON

Od 26.07.2018 r. PUP prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Szkolenia grupowe przewidziane do realizacji w 2018 roku

Plan szkoleń grupowych jest zamieszczony na naszej stronie internetowej http:// stalowawola.praca.gov.pl/plan-szkolen-2018 . Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta. Załączniki ...

Zwrot kosztów przejazdu

Od 1 czerwca 2018r. osoby odbywające staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych lub kierowane na te formy wsparcia mogą się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu.

Klauzula informacyjna dla osób, które otrzymują z PUP powiadomienia i wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych lub/i pocztą tradycyjną

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli...

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę