Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie z rezerw MRPiPS

  Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach  dodatkowych środków z rezerw Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie dla n/w grup bezrobotnych: osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, osób długotrwale bezrobotnych, osób długotrwale...

Awaria sieci telekomunikacyjnej

Ze względu na awarię sieci telekomunikacyjnej nie działają telefony w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli. Do czasu usunięcia awarii prosimy o kontakt drogą mailową. W sprawach wymagających pilnego kontaktu można skorzystać z tymczasowego numeru do sekretariatu Urzędu - 728 284 376. O usunięciu awarii poinformujemy...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Nabór wniosków o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Dodatkowe środki FP na aktywizację zawodową bezrobotnych

PUP pozyskał dodatkowe środki FP z rezerwy MRPiPS na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1. Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 25.04.2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wyświetlanie 1 - 10 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę