Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że 19 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.30 – 13.30 w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 odbędą się Targi Pracy.

Informacja dotycząca naboru wniosków z KFS

W ramach prowadzonego w dniach 01-15.02.2018 r. naboru wniosków o przyznanie środków KFS do tut. Urzędu wpłynęło 55 wniosków, na łączną kwotę 765,4 tys. zł.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej PO WER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli od dnia 05.02.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)” realizowanego w ramach PO WER

Nabór wniosków w ramach projektu RPO (IV)

Nabór wniosków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii...

PIT11 za 2017 rok

PUP w Stalowej Woli informuje, że do 9 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu pok.29 godz.7.30-15.30 można odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 roku.

Rejestracja przez internet

Zgłoszenie do rejestracji lub pełna rejestracja elektroniczna - skorzystanie z tej usługi pozwala zaoszczędzić czas na oczekiwanie w kolejce do rejestracji.

Zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców

W tej informacji zamieszczone są materiały opracowane przez Departament Rynku Pracy MRPiPS dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 r.

Nowa usługa - wysyłanie powiadomień do osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje o uruchomieniu nowej usługi skierowanej do osób bezrobotnych - wysyłanie powiadomień o określonych zdarzeniach za pomocą SMS oraz poczty elektronicznej....

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę