Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu stalowowolskiego (II)” współfinansowanego z EFS + w ramach FEP 2021-2027 oraz w ramach Funduszu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę