Klauzula informacyjna dla osób, które otrzymują z PUP powiadomienia i wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych lub/i pocztą tradycyjną - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Klauzula informacyjna dla osób, które otrzymują z PUP powiadomienia i wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych lub/i poczta tradycyjną

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, iż:
1) administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli z siedzibą ul. Dmowskiego 8, 37 - 450 Stalowa Wola,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod[at]pupstalowawola.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem  w związku ze złożoną w tut. urzędzie zgodą na otrzymywanie powiadomień o wizycie w urzędzie /  powiadomień o ofertach pracy / wiadomości od pracowników urzędu - wysyłanych systemem  teleinformatycznym lub/i pocztą tradycyjną,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa,  zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli,
6) ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,  żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
UWAGA!
Przypominamy, że powiadomienia o wizycie w urzędzie są generowane automatycznie, nie  należy na nie odpowiadać i są przekazywane wyłącznie pocztą elektroniczną lub drogą sms.
SMS / e-mail przypominający o zbliżającym się terminie wizyty jest tylko informacją i jego brak nie zwalnia z obowiązku stawienia się w Urzędzie w wyznaczonym przez pracownika Urzędu terminie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę