Formularze wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Zagnieżdżone portlety

Formularze wniosków

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Licencje i egzaminy

Prace interwencyjne u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą

Prace interwencyjne u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą (finansowane ze środków PFRON)

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpiecz.społ. bezrobotnych do 30 r.ż.

Studia podyplomowe

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę