Formularze wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Zagnieżdżone portlety

Formularze wniosków

Bon na zasiedlenie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Licencje i egzaminy

Prace interwencyjne u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą (finansowane ze środków PFRON)

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpiecz.społ. bezrobotnych do 30 r.ż.

Studia podyplomowe

Szkolenia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę