Formularze wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Zagnieżdżone portlety

Formularze wniosków

Bon na zasiedlenie

Licencje i egzaminy

Prace interwencyjne u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpiecz.społ. bezrobotnych do 30 r.ż.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy (finansowana ze środków PFRON)

Roboty publiczne

Staże (finansowane ze środków PFRON)

Studia podyplomowe

Szkolenia

Środki na podjęcie działalności gospodarczej (finansowane z PFRON)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę