Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli 
Aktualne zasady obsługi klientów w zakresie rejestracji
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli
 
Rejestracja osobista bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w celu rejestracji i ustaleniu kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji – telefonicznie pod numerem 15 643 37 53 lub osobiście na stanowisku nr 1 – INFORMACJA – hala obsługi.

Zachęcamy do składania wniosków o rejestrację w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Pełna informacja na temat dostępnych form rejestracji


 
Baner dla kampanii EURES dla młodych
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu
 • Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)

  Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej, czyli nowa i jedyna w kraju placówka edukacyjna, będąca ośrodkiem szkoleniowym, egzaminacyjnym i certyfikującym dla dziedziny pomocy społecznej powstająca w...

 • Badanie ankietowe wśród migrantów

  Europejska Agencja ds.Azylu (EUAA) we współpracy z OECD rozpoczęła kolejną edycję badania ankietowego wśród migrantów przybywających w wyniku działań wojennych z Ukrainy do krajów europejskich.

 • Projekt "Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt własny pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w ramach...

 • Kampania "Prawdziwi ludzie, prawdziwe umiejętności"

  Zespół ds. Europejskiego Roku Umiejętności w Komisji Europejskiej zwrócił się z prośbą o udostepnienie osobom podnoszącym swoje umiejętności linku do kwestionariusza zgłoszeniowego dla osób chcących podzielić się historiami w ramach kampanii...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia innych instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa podkarpackiego realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości", w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu stalowowolskiego (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 „Kapitał Ludzki gotowy do...

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec czerwca 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 32, tel. 15-643-38-06
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Ewa Maślach
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Dorota Krasoń
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Krzysztof Morąg
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę