Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Dodatkowe środki FP na aktywizację zawodową bezrobotnych

PUP pozyskał dodatkowe środki FP z rezerwy MRPiPS na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1. Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 23.04.2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1. Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Nabór wniosków w ramach programu regionalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w formie programu regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych pomiędzy 30 a 50 rokiem życia

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli otrzymał środki PFRON w wysokości 542 tys. zł na realizację w 2018 roku działań mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Rejestracja przez internet

Zgłoszenie do rejestracji lub pełna rejestracja elektroniczna - skorzystanie z tej usługi pozwala zaoszczędzić czas na oczekiwanie w kolejce do rejestracji.

Zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców

W tej informacji zamieszczone są materiały opracowane przez Departament Rynku Pracy MRPiPS dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 r.

Nowa usługa - wysyłanie powiadomień do osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje o uruchomieniu nowej usługi skierowanej do osób bezrobotnych - wysyłanie powiadomień o określonych zdarzeniach za pomocą SMS oraz poczty elektronicznej....

"Gwarancje dla młodzieży"

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa programu „Gwarancje dla młodzieży”

Wyświetlanie 11 - 20 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę