Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu stalowowolskiego (I)” współfinansowanego z EFS + w ramach FEP 2021-2027

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę