Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę