Wykaz telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Nagłówek

Wykaz telefonów

 

osoba

stanowisko /
realizowane zadania

nr telefonu

piętro/korytarz/nr pokoju

DYREKTOR URZĘDU   

Zofia Zielińska-Nędzyńska

Dyrektor Urzędu

15-643-37-80

 I/B/35

ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU

Mirosława Burkowska

Z-ca Dyrektora Urzędu

 15-643-37-80

 I/B/37

SEKRETARIAT
Angelika Krudys Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 15-643-37-80
fax. 15-643-37-87
 I/B/36
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Dział Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta
Dorota Kupiec Koperta Kierownik Działu 15-643-38-05 I/C/31
Olga Krasoń Koperta Z-ca Kierownika Działu 15-643-37-92 Parter/1
Doradcy klienta – obsługa pracodawców
Katarzyna Jędrusińska Koperta pośrednictwo pracy 15-643-37-50
15-643-37-51
15-643-37-91
Parter/1
Agnieszka Lasińska Koperta
Joanna Łyp
Agnieszka Borysowicz Koperta zatrudnianie cudzoziemców 15-643-37-52 Parter/2
Paweł Zięba Koperta
Doradcy klienta - obsługa bezrobotnych (nazwiska wg liter)
Katarzyna Juszczyk koperta I i II profil pomocy Ł, M, N 15-643-37-60 Parter/5
Gabriela Haliniak koperta O, P 15-643-37-59
Magdalena Partyka Koperta Ko-Ky
i obsługa poszukujących pracy
15-643-37-54
Renata Sarnowska koperta K-Kn, D, R 15-643-37-60
Monika Motyka I, U, W, Z, Ź, Ż 15-643-37-84 I/B/24
Elżbieta Grzybowska Koperta S-Sr, C, Ć 15-643-37-83
Ewelina Janiec koperta St-Sz, E, F 15-643-37-84
Piotr Dziopak Koperta A, B, H, L 15-643-38-06 I/C/32
Renata Iskra Koperta G, J, T
Barbara Budziło Koperta III
profil pomocy
A-K, M 15-643-38-07 I/C/33
Anna Pasieka Koperta L, Ł, N-Ż
Paulina Jarosz-Kluk Koperta doradcy zawodowi 15-643-37-73 Dmowskiego 11E
Beata Maciąg Koperta
Anna Wróbel Koperta
Dział Programów Rynku Pracy
Zuzanna Przydatek Koperta Kierownik Działu 15-643-37-72 I/A/12
Halina Malinowska Koperta - prace interwencyjne
- roboty publiczne
- prace społecznie użyteczne
- bon zatrudnieniowy
- dofinansowanie zatrudnienia
   bezrobotnych powyżej 50 roku życia
- dofinansowanie zatrudnienia
   bezrobotnych poniżej 30 roku
   życia
15-643-37-77
15-643-37-97
I/A/17
Krystyna Pituch Koperta
Justyna Gumiela Koperta
Justyna SychtaKoperta - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- bony na zasiedlenie
- refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia  stanowiska pracy
15-643-37-78
15-643-37-98
I/A/18
Marzena Tworek koperta
Iwona Smycz Koperta
Referat Rozwoju Zawodowego
Justyna Bieniek Koperta - staże, bon stażowy 15-643-37-89
15-643-37-99
15-643-37-66
 
Parter/6

Parter/Hala obsługi
/Stanowisko 3
Iwona Kołodziej Koperta
Katarzyna Nowak Koperta
Katarzyna Główka Koperta - szkolenia
- bony szkoleniowe
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
- studia podyplomowe
- przygotowanie zawodowe  
  dorosłych
15-643-37-93 I/A/13
Renata Majer Koperta
Renata Fila Koperta stanowisko ds. projektów 15-643-37-82 I/B/22
Ewa Woźniak Koperta
DZIAŁ EWIDENCJI I REJESTRACJI
Bożena Portka Koperta Kierownik Działu 15-643-38-04 I/C/30
Katarzyna Lipka Koperta Z-ca Kierownik Działu 15-643-37-57 Parter/4
Małgorzata Kutyła Stanowiska ds. ewidencji
i świadczeń
15-643-38-03 I/C/29
Elżbieta Majka 15-643-38-02
Lucyna Sołtys 15-643-38-01
Krystyna Stelmach 15-643-38-03
Anna Wielgosz 15-643-38-02
Magdalena Gołąb 15-643-37-71 I/C/27
Karolina Wermińska
Jacek Gorczyca

Daniel Rajkowski
> obsługa bezrobotnych:
- zmiany danych identyfikacyjnych
- aktualizacja danych ewidencyjnych
- wydawanie zaświadczeń
15-643-37-65 Parter /
Hala obsługi /
Stanowisko 4
Irena Kołcz
Agnieszka Kotlarz
Edyta Mach
Anna Szewc
Informacja / Rejestracja 15-643-37-53
15-643-37-55
15-643-37-56
Parter/
Hala obsługi/
Stanowiska
1, 2, 11, 12, 13, 14
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Ewa Maślach Koperta Kierownik Działu 15-643-37-70 I/A/11
Monika
Płachetko-Członka Koperta
Stanowisko ds. kadr 15-643-37-81 I/B/21
Krzysztof Morąg Koperta Stanowisko ds. administracyjnych
Grzegorz Bednarowicz Koperta Stanowiska ds. obsługi informatycznej 15-643-37-86 I/B/26
Anna Marchut Koperta 15-643-37-85
Paweł Sieczkoś Koperta Stanowisko ds. administracyjnych
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Małgorzata Lach Koperta Kierownik Działu 15-643-37-76 I/A/16
Jolanta Iwan Koperta Stanowisko ds. finansowo-księgowych 15-643-37-74 I/A/14
Marta Zielińska Koperta
Dorota Krasoń Koperta 15-643-37-94
Marta Wosk Koperta
Anna Kielar Koperta Stanowisko ds. księgowości budżetowej 15-643-37-75 I/A/15
Dorota Rymarz Koperta

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę