Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Wolne środki na aktywizację osób bezrobotnych do 30 r.ż.

Pracodawco - jeżeli jesteś zainteresowany zatrudnieniem osób młodych lub zorganizowaniem stażu - zapraszamy do współpracy.

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Oferta dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli (II profil pomocy).

Nowa usługa - wysyłanie powiadomień do osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje o uruchomieniu nowej usługi skierowanej do osób bezrobotnych - wysyłanie powiadomień o określonych zdarzeniach za pomocą SMS oraz poczty elektronicznej....

Staże ze środków FP z rezerwy MRPiPS - trwa nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli aktualnie prowadzi nabór wniosków na staż w ramach pięciu programów finansowanych ze środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS.

Od 18.07.2017 r. nabór wniosków w trybie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

PUP w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia (…) skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż.

Wyświetlanie 6 - 10 z 18 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
Wyświetlanie 1 - 4 z 8 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób poniżej 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na...

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dorota Kupiec
  pokój nr 19, tel. 15-643-37-79
  nadzorująca prace nw. Działów:
  1. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
   pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
  2. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta- Krystyna Pituch
   pokój nr 22, tel. 15-643-37-82
 2. Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń - Bożena Portka
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Referatu Rejestracji i Informacji - Katarzyna Lipka
  pokój nr 4, tel. 15-643-37-57
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę