Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Awaria sieci telekomunikacyjnej

Ze względu na awarię sieci telekomunikacyjnej nie działają telefony w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli. Do czasu usunięcia awarii prosimy o kontakt drogą mailową. W sprawach wymagających pilnego kontaktu można skorzystać z tymczasowego numeru do sekretariatu Urzędu - 728 284 376. O usunięciu awarii poinformujemy...

Szkolenia grupowe przewidziane do realizacji w 2018 roku

Plan szkoleń grupowych jest zamieszczony na naszej stronie internetowej http:// stalowawola.praca.gov.pl/plan-szkolen-2018 . Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta. Załączniki ...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 12.06.2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zwrot kosztów przejazdu

Od 1 czerwca 2018r. osoby odbywające staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych lub kierowane na te formy wsparcia mogą się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu.

Klauzula informacyjna dla osób, które otrzymują z PUP powiadomienia i wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych lub/i pocztą tradycyjną

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

III edycja zajęć „ABC Przedsiębiorczości"

III edycja zajęć „ABC Przedsiębiorczości" Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie prowadzi zapisy na kolejne bezpłatne trzydniowe zajęcia warsztatowe „ABC...

Projekt “Nowe umiejętności to nowe możliwości”

Projekt "Nowe umiejętności to nowe możliwości" realizowany jest przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach  Działania 9.5...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia innych instytucji

Newsletter

Brak dostępnych newsletterów

  Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na...

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Referatu Rozwoju Zawodowego - Renata Fila
  pokój nr 19, tel. 15-643-37-79
 4. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 5. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 6. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę