Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 29 r ż. RPO WP na lata 2014-2020

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020

II nabór uzupełniający uczestników do projektu pn. „Aktywni 30+” Działanie 7.1 RPO WP 2014-2020- staże.

16-22 lipca 2019 r. PUP przyjmuje zgłoszenia bezrobotnych mężczyzn pow. 29 rż. zainteresowanych udziałem w projekcie.

Zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100%) od 01.06.2019 r. wynosi 861,40 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 676,40 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

KONIEC PROFILOWANIA POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Od dnia 14 czerwca 2019 roku przestają obowiązywać przepisy dotyczące profilowania pomocy dla bezrobotnego.

Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób powyżej 29 r.ż. Działanie 7.2 RPO WP 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)" realizowanego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

Czerwcowe edycje ABC Przedsiębiorczości na Podkarpaciu

Kolejne edycje zajęć ABC Przedsiębiorczości organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wirtualne targi pracy w ramach Europejskich Dni Pracy (EDP)

W ramach Krajowego Planu Działań sieci EURES w Polsce na 2019 r., w dniu 29 maja br. odbędą się wirtualne targi pracy w ramach Europejskich Dni Pracy (EDP) on-line pod nazwą "Discover Poland! Work with us". Targi przeprowadzone zostaną na platformie...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia innych instytucji

Newsletter

Brak dostępnych newsletterów

  Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn. „Aktywni 30+" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych...

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę